Muzyka idealnym narzędziem oddziaływania w kasynie

Muzyka obecna jest niemalże w każdej sferze ludzkiej aktywności, nie dziwi więc nikogo, że usłyszeć ją można także i w kasynach. Muzyka od zawsze miała i ma wpływ na różnorakie aspekty ludzkiego zachowania i nie inaczej jest, rzecz jasna z wpływem na hazard. Ludzie pod wpływem muzyki podświadomie zmieniają swoje zachowanie w sposób, w jaki nie zdają sobie do końca sprawy. Oddziaływanie to może być korzystne lub nie, niemniej jednak za każdym razem wpływ emitowanych dźwięków nie jest obojętny. Nawet osoba, której znane są prawidła i sposoby wpływania na ludzkie zachowanie muzyką może ulec jej w chwili słabości, nikt więc nie jest całkowicie odporny i niewrażliwy na jej działanie.

Muzyka działa zawsze i wszędzie

Przez całe wieki określone rodzaje muzyki były intuicyjnie stosowane w najróżniejszych miejscach bez celowego zamiaru wpływania na ludzi i to co robią. Wynikało to z prostej przyczyny. Nie były bowiem znane naukowe prawidła i sposoby w jaki oddziałuje ona na ludzką psychikę modyfikując zachowanie. Zmieniło się to dopiero w znaczący sposób w okolicach połowy XX stulecia, kiedy to nastąpił szybki i intensywny rozwój wszelkiego rodzaju dyscyplin naukowych. Zaczęto badać także wpływ różnego rodzaju dźwięków na zachowanie ludzi w różnych miejscach i różnych okolicznościach. Badania i obserwacje trwały przez dłuższy czas i nie ominęły, rzecz jasna, swoim zasięgiem kasyn. Zebranie danych to jedno a analiza ich wpływu i etap doświadczalny to co innego. Cały proces był dość długi niemniej w rezultacie badań udało się „wykrystalizować” prawidła a na tej podstawie określić wpływ muzyki na ludzkie zachowanie także i w kasynach podczas emocjonujących rozgrywek.

Badania naukowe i rozwój wiedzy

Empiryczne podstawy naukowe szybko znalazły się na celowniku właścicieli i operatorów kasyn, którzy łakomym wzrokiem spoglądali na nowe odkrycia. W wynikach badań zobaczyli nowe rysujące się możliwości. Muzyka w kasynach a także wcześniej podczas jakichkolwiek interakcji z rzeczywistością gier i hazardu była już oczywiście obecna. Jej stosowanie jednak nie miało takich wyrachowanych i ściśle sprecyzowanych celów w postaci sterowania ludzkim zachowaniem w grze. Znane były tylko ogólne zasady i różnice pomiędzy wpływem szybkiej muzyki granej np. przez orkiestrę, a spokojnej nastrojowej ballady śpiewanej przez solistkę na scenie w wydzielonej części sali gier. Dawniej wiedza w tym zakresie była mocno ograniczona i nie pozwalała na tak precyzyjne jak dzisiaj oddziaływanie na ludzi. Mimo więc tego, że muzyka z hazardem spotykała się na wielu polach już od dawna to jednak jej wpływ i możliwości oddziaływania na ludzkie zachowania i podejmowanie decyzje były ograniczone. W zasadzie nie można było precyzyjnie sterować np. tempem rozgrywki modyfikując tempo czy głośność emitowanego dźwięku. Owszem można było zaobserwować zmiany, jednak brak był jednoznacznych dowodów wynikających w korelacji obu faktów, który bez cienia wątpliwości wykluczył by w takim przypadku wpływy innych czynników. Nie potrafiono zdefiniować mechanizmów więc obserwowane skutki zmiany natężenia czy rodzaju muzyki nie mogły być jednoznacznie zinterpretowane. Dawni właściciele kasyn nie mieli więc zielonego pojęcia jak potężne jest to muzyczne narzędzie, które mają w swoich rękach więc nie potrafili nim precyzyjnie sterować. Mogliby więc chyba tylko pozazdrościć dzisiejszym operatorom gier hazardowych możliwości jakimi oni dysponują. Choć muzyka jest obecna w każdym niemal kasynie tak jak kiedyś, to jednak dziś możliwości jakie daje sterowanie nią są daleko większe od tych jakimi dysponowano kilkadziesiąt lub sto lat temu.

Jak więc jest w szczegółach?

Wyniki badań i obserwacji w jaki sposób muzyka wpływa na zachowanie i decyzje podejmowane przy stole gry w kasynie częściowo potwierdziły to, o czym wiadomo było już intuicyjnie wcześniej ale i też w niektórych punktach zaskoczyły zmuszając do rewizji poglądów na niektóre kwestie.

Tym co bez wątpienia potwierdziły badania oraz obserwacje jest fakt wpływu tempa oraz głośności muzyki na zachowanie graczy podczas rozgrywki. Oddziaływanie to rzecz jasna możliwe jest w o wiele większym stopniu w sytuacji, kiedy grający nie mają szczegółowej wiedzy na temat sposobów wpływania na ludzkie zachowania poprzez manipulowanie dźwiękiem. Gdy jeden lub więcej graczy będzie choć w części świadomy tego faktu, wówczas z pewnością w mniejszym stopniu będzie tym technikom ulegał. Zwyczajnie taka osoba nie pozwoli aby nią w taki ukryty podświadomy sposób sterowano i wpływano na jej decyzje w grze. Takie zagrywki obsługi kasyna mające za cel nakierowanie gry na określony tor poprzez zmienianie dźwiękiem atmosfery i panującego na sali klimatu zwyczajnie na lepiej zorientowanych graczy nie będą działać bądź będą działać gorzej. Osoba opanowana i świadoma z mniejszym prawdopodobieństwem da się poprzez majstrowanie atmosferą w pomieszczeniu wyprowadzić w pole i sterować w pożądanym przez obsługę kierunku. Będzie mimo wszystko trzymać się swojej sprawdzonej strategii bez względu na wszystko. Zależność podatności na podświadome wpływy od świadomości stosowanych technik ukrytego oddziaływania na zachowanie ma zresztą zastosowanie w wielu innych dziedzinach, nie tylko na styku muzyki z hazardem.

Skupiając się jednak na muzyce udowodniono w sposób nie budzący wątpliwości, że istnieje związek pomiędzy tempem, rodzajem oraz głośnością emitowanej muzyki w kasynie a intensywnością i szybkością gry oraz wysokością zakładów. Szybka i głośna muzyka powoduje przyspieszenie gry oraz podniesienie akceptowalnego przez graczy poziomu ryzyka w postaci odważniejszych posunięć. Wzrasta więc wówczas temperatura przy stole a gra nabiera rumieńców. Poszczególni gracze stawiają więcej ale i bardziej ryzykownie licząc na większą wygraną. Pula nagród więc rośnie aż do chwili gdy ktoś rozbije bank. Szybkie tempo jest więc sprawdzonym sposobem na rozkręcenie zbyt leniwej i sennej atmosfery. Gdy jednak atmosfera robi się zbyt gorąca, a prowadzącym zależy na jej stonowaniu wówczas można mieć pewność, że kolejny kawałek muzyczny, jaki usłyszymy z głośników będzie zdecydowanie wolniejszy. Obserwacje pokazały jednak, że dużo trudniej jest wygasić i zmniejszyć w ten sposób ilości obstawianych zakładów. Wręcz przeciwnie, uspokojenie nastroju sprzyja zwiększeniu ich ilości, są one jednak podejmowane bardziej ostrożnie i w bardziej przemyślany sposób.

Podane powyżej reguły to tylko jedne z wielu, z jakimi można się zetknąć w każdym kasynie. Aby skutecznie uodpornić się na wpływ muzyki na swoje zachowanie zdecydowanie warto przed wizytą i przystąpieniem do gry w kasynie zapoznać się z tymi najczęściej stosowanymi. Również w kasynie internetowym muzyka to bardzo ważna część rozgrywki. Może ona podkreślić nasze pozytywne doznania. Szczególnie, gdy kasyna rozdają darmowe spiny bez wkładu własnego.